urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016

Wymiar urlopu wychowawczego

Pracownica od 33 miesięcy przebywa na urlopie wychowawczym. Gdy zaczęła korzystać z tego urlopu, wymiar wychowawczego wynosił 3 lata. Po zmianie przepisów w 2013 r., gdy oboje rodzice wychowują dziecko, a tylko jedno korzysta z wychowawczego, urlop ten może wynieść maksymalnie 35 miesięcy. Czy pracownica ma prawo do 35, czy 36 miesięcy wychowawczego (ojciec dziecka nie przejmie miesiąca urlopu)?

Pracownica ma prawo do 36 miesięcy urlopu wychowawczego, jeżeli z uprawnienia tego korzysta na podstawie wniosku złożonego o 3-letni urlop przed zmianą przepisów, która nastąpiła 1 października 2013 r. W przypadku złożenia wniosku już po zmianie przepisów przysługuje jej 35-miesięczny urlop wychowawczy.

Wymiar urlopu wychowawczego na dane dziecko nie może przekroczyć 36 miesięcy (art. 186 § 1 K.p.). Przy czym każdemu z rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca tego urlopu odrębnie. Z tego względu, w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego tylko przez jednego z rodziców, urlop ten może trwać maksymalnie 35 miesięcy.

Nowelizacja z 2013 r. nie przewidywała przepisów przejściowych odnośnie wymiaru urlopu wychowawczego dla osób korzystających z tego urlopu w dniu zmiany przepisów. W kwestii tej wypowiedziało się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie przesłanym do Wydawnictwa w dniu 25 października 2013 r. uznając, że: "(...) przepisy powołanej wyżej ustawy nowelizującej Kodeks pracy nie przewidują reguł intertemporalnych, które dotyczyłyby maksymalnego wymiaru (długości) urlopu wychowawczego, co skutkuje bezpośrednim działaniem w tym zakresie nowego prawa w odniesieniu do urlopów udzielanych w całości lub w części począwszy od dnia 1 października 2013 r. (...)".

Zatem wymiar urlopu wychowawczego udzielonego w całości przed wejściem w życie nowych przepisów nie zmienia się, natomiast udzielanego w częściach lub w całości po zmianie przepisów obowiązuje na nowych zasadach.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60