urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016

Kwota zmniejszająca u pracownicy na urlopie wychowawczym

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. Z okazji Dnia Kobiet otrzymała w marcu 2016 r. od pracodawcy świadczenie pieniężne, które podlega opodatkowaniu. Czy ustalając od wartości tego świadczenia zaliczkę na podatek dochodowy, zakład pracy (płatnik) powinien uwzględnić kwotę zmniejszającą (46,33 zł)?

Tak, jeżeli dysponuje oświadczeniem PIT-2 złożonym przez pracownicę.

Na podstawie art. 32 ust. 3 updof, zaliczkę na podatek obliczoną od dochodu m.in. ze stosunku pracy płatnik zmniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2), w którym stwierdzi, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 updof,

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Takiego oświadczenia pracownik nie musi składać co roku. Jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie, to jest ono skuteczne w kolejnych latach.

Odnosząc powołane przepisy do stanu faktycznego wynikającego z treści pytania, należy przyjąć, że jeżeli pracownica złożyła oświadczenie PIT-2, to pracodawca (płatnik) przy obliczaniu zaliczki na podatek od dochodu ze stosunku pracy (tu: świadczenia pieniężnego z okazji Dnia Kobiet) powinien zmniejszyć ją o kwotę 46,33 zł.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60