urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015

ZUS za niepełnoetatowca na urlopie wychowawczym

Zatrudniamy pracownicę na 1/2 etatu, która w umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w kwocie 1.100 zł. Od 1 lutego 2015 r. przeszła na 1,5-roczny urlop wychowawczy. Złożyła nam oświadczenie, że nigdzie nie pracuje ani też nie ma uprawnień emerytalno-rentowych. Czy powinniśmy naliczać za nią składki do ZUS? Jeśli tak, to od jakiej kwoty?

ZUS za niepełnoetatowca na urlopie wychowawczym
rys. ZUS za niepełnoetatowca na urlopie wychowawczym

Za pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego, która złożyła oświadczenie o braku innego tytułu do ubezpieczeń oraz braku uprawnień emerytalno-rentowych, pracodawca powinien naliczać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Podstawa ta nie może być jednak:

  • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych oraz
     
  • niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przebywających na urlopie wychowawczym, podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę (lub 80% tego wynagrodzenia, jeśli jest to pracownik w I roku pracy). Natomiast dla pracownika niepełnoetatowego podstawa ta nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, ustalona proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i nie niższa niż dolne jej ograniczenie, czyli 75% aktualnego minimalnego wynagrodzenia.

Zatem w omawianej sytuacji, od 1 lutego do 31 grudnia 2015 r. do podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych pracodawca powinien przyjmować pracownicy kwotę 1.312,50 zł.

Z kolei podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla pracowników przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (obecnie - 520 zł).

Składki emerytalno-rentowe oraz zdrowotną za pracownika na urlopie wychowawczym rozlicza się w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 w polach dotyczących finansowania przez budżet państwa.

Limity w ZUS obowiązujące w 2015 r. pracowników przebywających na urlopie wychowawczym
Ograniczenie Kwota

Górny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2.375,40 zł

Najniższa podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych

1.312,50 zł

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60