urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Gazeta Podatkowa nr 20 (1165) z dnia 9.03.2015

Składki za pracownicę kończącą urlop wychowawczy

Pracownica zatrudniona na 1/2 etatu, wynagradzana według minimalnej stawki, przebywała na urlopie wychowawczym do 4 lutego 2015 r. Od jakiej podstawy mam jej naliczyć składki emerytalno-rentowe za te 4 dni lutego oraz jak sporządzić za nią dokumenty rozliczeniowe za ten miesiąc? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 901110)

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy przebywającego na urlopie wychowawczym podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, ustalona proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i nie niższa niż dolne jej ograniczenie, czyli 75% aktualnego minimalnego wynagrodzenia.


W 2015 r. podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym nie może być niższa od kwoty 1.312,50 zł.


Jeśli pracownik zakończy urlop wychowawczy w trakcie miesiąca kalendarzowego, wtedy składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe nalicza mu się tylko za dni, w których podlegał on ubezpieczeniom z racji korzystania z urlopu wychowawczego. Kwotę podstawy wymiaru tych składek zmniejsza się wówczas proporcjonalnie, zgodnie z zasadą wynikającą z art. 18 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121). Proporcjonalnego zmniejszenia dokonuje się dzieląc podstawę za pełny miesiąc przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu. W omawianym przypadku dla pracownicy, która korzystała z urlopu wychowawczego do 4 lutego 2015 r., podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych za luty 2015 r. stanowi kwota 187,50 zł. Pracodawca powinien ją obliczyć w następujący sposób: 1.312,50 zł : 28 dni lutego × 4 dni lutego, w których pracownica korzystała z urlopu wychowawczego i podlegała ubezpieczeniom.

Odpowiadając na drugą część pytania należy wskazać, że za luty 2015 r. - oprócz raportu ZUS RCA z naliczonymi składkami z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym (z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11), za pracownicę należy też sporządzić raport:

  • ZUS RCA - z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 i składkami naliczonymi od wszelkich wypłat dokonanych jej w lutym br. (jeśli w lutym pracownica nie otrzymała żadnych wypłat lub świadczeń niepieniężnych (podlegających składkom), należy wykazać w nim zerowe składki i zerowe podstawy ich wymiaru) oraz
     
  • ZUS RSA - z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10, kodem świadczenia/przerwy 121 lub 122 (zależności od podstawy prawnej udzielonego urlopu wychowawczego), okresem 01.02.2015 r. - 04.02.2015 r. i liczbą dni 4.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60