urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015

Praca na pełny etat wyklucza urlop wychowawczy

Zatrudniam pracownicę, która od półtora roku przebywa na urlopie wychowawczym (udzielonym w pełnym wymiarze). Ostatnio uzyskałem informację, że podjęła pracę na cały etat w innej firmie. Czy może pracować na urlopie wychowawczym w takim wymiarze czasu pracy? Jeżeli nie, to czy mogę jako pracodawca przerwać ten urlop?

Pracownik korzystający z urlopu wychowawczego ma prawo w tym czasie podjąć pracę zarobkową, inną działalność lub naukę czy szkolenie (art. 1862 K.p.). Jednak podstawowym warunkiem podjęcia pracy na wspomnianym urlopie jest to, aby nie kolidowała ona ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują, jaki wymiar pracy na urlopie wychowawczym gwarantuje, że osobista opieka nad dzieckiem zostanie zachowana. Niemniej w większości przyjmuje się, że podjęcie pracy w granicach do połowy etatu nie narusza opieki nad dzieckiem. Taką interpretację można pośrednio wywieść z regulacji dotyczących podejmowania pracy na dodatkowym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim (art. 1821 § 5 K.p. i art. 1821a § 6 K.p.). Wynika z nich, że ustawodawca dopuścił możliwość wykonywania pracy na urlopach związanych z rodzicielstwem, ale ograniczył wymiar tej pracy do maksymalnie połowy etatu. Praca w wymiarze powyżej połowy etatu na urlopie wychowawczym może więc również zostać potraktowana jako uniemożliwiająca sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie ustalenia, że pracownik korzystający z urlopu wychowawczego trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca ma prawo wezwać go do stawienia się w pracy w terminie przez siebie wskazanym. Nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i krótszy niż 3 dni od dnia wezwania (art. 1862 § 2 K.p.).

Szczecin, dnia 31 lipca 2015 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Pomorska 1
Szczecin
Pani Grażyna Pilarczyk
ul. Prosta 12
Szczecin


Odwołanie z urlopu wychowawczego

Informuję, że w dniu 20 lipca 2015 r. uzyskałem potwierdzoną informację o podjęciu przez Panią pracy na podstawie umowy o pracę w ramach pełnego etatu w Zakładzie Usług Poligraficznych w Szczecinie, co uznaję za zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - córką Amelią Pilarczyk - w związku z którą udzielono Pani urlopu wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r.

W związku z tym odwołuję Panią z tego urlopu i wzywam do stawienia się w pracy w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Grzegorz Maj
prezes zarządu

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60