urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015

Kolejność wykorzystywania urlopów w związku ze sprawowaniem funkcji rodzicielskich

1) Czy pracownica bezpośrednio po urlopie rodzicielskim może skorzystać z urlopu wychowawczego, a nie uprzednio z wypoczynkowego? Jeśli tak, to w jakim terminie powinna złożyć wniosek?

Skorzystanie z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim jest przywilejem pracownicy, a nie jej obowiązkiem.

Wniosek o urlop wychowawczy jest dla pracodawcy wiążący. Składa się go na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. W razie złożenia wniosku bez zachowania terminu, urlopu wychowawczego udziela się nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia dokumentu. Nadmieniamy, że po nowelizacji przepisów termin na złożenie stosownego wniosku ulegnie wydłużeniu do 21 dni, o czym pisaliśmy w UiPP nr 17/2015, str. 4-6. Takich wymogów terminowych nie ma w odniesieniu do urlopu wypoczynkowego, co oznacza, że wniosek w tej sprawie można złożyć z dnia na dzień.


2) Czy przy wcześniejszym skorzystaniu z urlopu wychowawczego urlop wypoczynkowy za bieżący rok ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu?

Nie, prawo już nabyte nie podlega w tej sytuacji redukcji.

Urlop pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności czy nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Jeżeli jednak urlop wychowawczy przypadł po nabyciu bieżących uprawnień urlopowych (co do zasady po 1 stycznia danego roku) to nie powoduje obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego ze względu na korzystanie z urlopu wychowawczego (art. 1552 § 2 K.p.).


3) Czy nie zachodzi niebezpieczeństwo przedawnienia się prawa do urlopu wypoczynkowego za bieżący rok?

Nie, urlop wypoczynkowy nie przedawni się. Stosownie do art. 2931 K.p. bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60