urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015

Podstawa wymiaru składek pracownicy na urlopie wychowawczym

Zatrudniona w mojej firmie na pełnym etacie pracownica przebywała na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim od 13 marca 2014 r. do 11 marca 2015 r. Wynagrodzenie w 2013 r. i w 2014 r. ustalone miała na poziomie minimalnego (tj. odpowiednio 1.600 zł i 1.680 zł). Tak samo jest w 2015 r. Po urlopie rodzicielskim od 12 marca 2015 r. rozpoczęła urlop wychowawczy. Czy do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu należało przyjąć kwotę 1.750 zł w sytuacji, gdy ustalona średnia z 12 miesięcy była niższa od tej kwoty?

W zasadzie tak, z tym że w marcu 2015 r. podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych z tytułu przebywania pracownicy na urlopie wychowawczym należało ustalić w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Co ważne, podstawa ta nie może być jednak:

  • niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2015 r. - 1.312,50 zł),
     
  • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (w 2015 r. - 2.375,40 zł).

Natomiast dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy z ustalonym miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości minimalnego (tak jak ma to miejsce w omawianym przypadku) podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2015 r. - 1.750 zł). Jeżeli jest to pracownik zatrudniony w I roku pracy, to w jego przypadku podstawa ta nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia (w 2015 r. - 1.400 zł).

Należy zwrócić jednocześnie uwagę, że dla pracownika, który rozpoczyna urlop wychowawczy w trakcie miesiąca kalendarzowego, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Dzieli się ją wówczas przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca oraz mnoży przez liczbę dni, w których dana osoba podlega ubezpieczeniom w tym miesiącu z racji korzystania z urlopu wychowawczego.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Obecnie wynosi ona 520 zł.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60