urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016

Prowadzenie działalności gospodarczej w czasie urlopu wychowawczego

1) Jeszcze przez pół roku będą przebywać na urlopie wychowawczym. Czy w tym okresie mogę prowadzić działalność gospodarczą?

Prowadzenie działalności gospodarczej w czasie urlopu wychowawczego
rys. Prowadzenie działalności gospodarczej w czasie urlopu wychowawczego

Tak, przy czym prowadzenie działalności gospodarczej nie może spowodować trwałego zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z art. 1862 K.p., w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa go do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.


2) Czy w trakcie prowadzonej działalności nadal będę podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego?

Nie, przedmiotowe ubezpieczenia będą obowiązkowe z działalności gospodarczej.

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega obowiązkowo:

  • ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 19art. 9 ust. 6 ustawy o sus),
     
  • ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy zdrowotnej).

Zgodnie z przepisami ustaw o sus i zdrowotnej, osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a ponadto może wnieść o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Obowiązek przedmiotowych ubezpieczeń powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 13 pkt 4 ustawy o sus i art. 69 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Czytelniczka obowiązana jest poinformować pracodawcę o podleganiu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 36 ust. 2a ustawy o sus). Na podstawie tego oświadczenia, pracodawca zaprzestanie obliczania za nią składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.


3) Czy z działalności będę mogła opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach?

Tak, jeżeli spełnione będą warunki określone w art. 18a ustawy o sus. Zgodnie z powołanym przepisem, osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia, może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z tego uprawnienia może skorzystać, o ile:

  • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziła pozarolniczej działalności,
     
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60