urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016

Przy zaniechaniu opieki pracownik może być odwołany z urlopu wychowawczego

Uzyskaliśmy informację, że pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego wyjechała na sezon letni do pracy za granicę. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić? Słyszałam, że po zmianach w urlopach dla rodziców nie mamy aktualnie prawa odwołać takiej osoby z urlopu.

Zmiany w urlopach wychowawczych nie objęły zasad podejmowania pracy w czasie takiego urlopu i uprawnień pracodawcy co do jego przerwania.

Na wstępie zaznaczmy, że sam fakt podjęcia pracy zarobkowej w czasie pobytu na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy do odwołania pracownika z takiego urlopu. Zgodnie bowiem z art. 1862 § 1 Kodeksu pracy, w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie.

Natomiast podstawą do przerwania urlopu wychowawczego jest zaniechanie przez pracownika - z przyczyn podanych wyżej lub innych - sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, z tytułu której urlop ten został udzielony.

Jeżeli pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, powinien wezwać go do stawienia się w pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej informacji i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania (art. 1862 § 2 K.p.).

Jak więc widać, zasady podejmowania pracy zarobkowej w czasie korzystania z urlopu wychowawczego oraz możliwości przerwania takiego urlopu przez pracodawcę nie uległy ostatnio żadnej zmianie. Zmieniły się natomiast niektóre z zasad udzielania urlopów wychowawczych. Nie ma to jednak znaczenia w przedstawionej sytuacji.

Z pytania wynika, że pracodawca uzyskał informację, iż pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego wyjechała na sezon letni za granicę w celu podjęcia tam pracy zarobkowej. Nie wiemy, czy jest to informacja sprawdzona. Jeżeli nie, to najpierw należałoby wyjaśnić, czy fakt taki rzeczywiście ma miejsce. Jeżeli tak, to pracodawca powinien wezwać tę osobę do stawienia się w pracy w wyznaczonym przez siebie terminie (przerwać urlop wychowawczy). Podjęcie pracy zarobkowej poza granicami kraju z zasady wyklucza bowiem dalsze sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Przykład

Pracodawca uzyskał informację, że pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym wyjechała na sezon letni do pracy za granicą. Po sprawdzeniu informacji okazało się, że tak jest w rzeczywistości. W tym okresie opiekę nad dzieckiem sprawuje jego babcia. Mimo, że dziecko ma zagwarantowaną opiekę, pracodawca powinien wezwać pracownicę do wcześniejszego stawienia się w pracy, ponieważ art. 1862 K.p. wyraźnie stanowi o konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osobę korzystającą z urlopu wychowawczego. Fakt, że opiekę tę sprawuje członek rodziny (tu: babcia) - nie ma żadnego wpływu na obowiązek przerwania wspomnianego urlopu przez pracodawcę.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60