urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016

Urlop wychowawczy a opieka nad dzieckiem

Pracownica przebywała na kilkuletnim urlopie wychowawczym. Wróciła do pracy w październiku 2016 r. i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej 2 dni zwolnienia na dziecko do lat 14. Czy pomimo tak długiej nieobecności w pracy przysługują jej te 2 dni opieki?

Urlop wychowawczy a opieka nad dzieckiem
rys. Urlop wychowawczy a opieka nad dzieckiem

Pracownica ma prawo do zwolnienia na dziecko do lat 14. Korzystanie z urlopu wychowawczego nie pozbawia tego uprawnienia, przy czym wymagane jest złożenie oświadczenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia na dziecko.

Od 2 stycznia 2016 r. zwolnienie od pracy na dziecko do lat 14 przysługuje w dniach albo w godzinach i wynosi 2 dni lub 16 godzin w danym roku kalendarzowym (art. 188 K.p.).

O sposobie wykorzystania zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Jeżeli pracownik w pierwszym wniosku wskaże, że chce wykorzystać zwolnienie na dziecko do lat 14 w godzinach, to w następnym nie będzie mógł wnioskować o dzień zwolnienia. Nadal będzie mógł wystąpić tylko o zwolnienie w wymiarze godzinowym. Niedopuszczalne jest więc występowanie raz o zwolnienie w godzinach, a następnym razem w dniach. W danym roku kalendarzowym można korzystać z opieki nad dzieckiem albo w dniach albo w godzinach.

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w razie wystąpienia o godzinowe zwolnienie na dziecko, wymiar zwolnienia jest ustalany proporcjonalnie do wymiaru etatu tego pracownika. Ponadto niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

W omawianej sytuacji korzystanie przez pracownicę przez większą część roku z urlopu wychowawczego nie wpłynęło na jej prawo do zwolnienia na dziecko do lat 14. Może ona skorzystać z tego zwolnienia w wymiarze 2 dni lub 16 godzin po złożeniu oświadczenia w tej sprawie, z którego dodatkowo będzie wynikało, że nie korzysta z niego ojciec dziecka albo rodzice podzielili się uprawnieniem.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60