urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017

Urlopy związane z rodzicielstwem w razie urodzenia drugiego dziecka podczas urlopu wychowawczego

Czy urodzenie dziecka podczas urlopu wychowawczego przerywa ten urlop, powodując automatyczne rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego?

Urodzenie kolejnego dziecka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego nie przerywa tego urlopu. Pracownica nabywa jedynie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Stosownie do art. 186 § 1 K.p., pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego. Pełny wymiar tego urlopu wynosi 36 miesięcy, przy czym, co do zasady, każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu. Omawiane uprawnienie może być wykorzystane najwyżej w 5 częściach, które ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków.

Ważne: Urlopu wychowawczego udziela się na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Z kolei w myśl art. 180 § 1 K.p., pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze np. 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Urlopu tego nie udziela się jednak osobie korzystającej z urlopu wychowawczego. Od dnia porodu pracownica nadal nieprzerwanie przebywa na tym urlopie, pobierając zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia kolejnego dziecka (art. 29 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Gdyby jednak urlop wychowawczy dobiegł końca przed upływem okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego (ewentualnie urlopu rodzicielskiego), to po jego zakończeniu pracownica rozpoczyna korzystanie z pozostałej części urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPodobnie rozstrzygnął tę kwestię resort pracy na stronie internetowej www.rodziecielski.gov.pl. Jak wyjaśnił: "(...) jeżeli pracownica urodzi dziecko na urlopie wychowawczym, to nie korzysta z podstawowego urlopu macierzyńskiego (... urlopu rodzicielskiego), tylko nadal przebywa na urlopie wychowawczym, a za okres równy długością wymienionym urlopom pobiera zasiłek macierzyński. (...)".

Kalkulatory Kalkulator urlopów macierzyńskiego
i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl
Przykład

Pracownica korzysta z urlopu wychowawczego od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2017 r. W dniu 16 grudnia 2016 r. urodziła drugie dziecko i od tego dnia pobiera zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.

Urlop wychowawczy zakończy się terminowo, tj. 31 stycznia 2017 r., a od 1 lutego 2017 r. pracownica rozpocznie korzystanie z pozostałej części urlopu macierzyńskiego, tj. 93 dni (20 tyg. x 7 dni - 47 dni), po którym będzie mogła skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Uprawnieniami tymi może się także podzielić z ojcem dziecka, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60