urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017

Obowiązki pracodawcy wobec ZUS po przejściu pracownika na urlop wychowawczy

Pracownica zgłosiła u pracodawcy, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego chce przejść na urlop wychowawczy. Czy wystarczy, że będziemy ją wykazywali w raporcie ZUS RSA z informacją o przerwie w opłacaniu pracowniczych składek?

Obowiązki pracodawcy wobec ZUS po przejściu pracownika na urlop wychowawczy
rys. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS po przejściu pracownika na urlop wychowawczy

NIE. Okres, kiedy pracownik przebywa na urlopie wychowawczym, to czas, w którym ma on zagwarantowane ubezpieczenia w ZUS. W okresie tego urlopu podlega on bowiem obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale tylko wtedy, gdy spełnia określone warunki (patrz tabela).

Zgłoszenia do ubezpieczeń osoby przebywającej na urlopie wychowawczym dokonuje pracodawca, z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 X X, wyłącznie poprzez wykazanie jej w raporcie miesięcznym:

 • ZUS RCA - jeśli podlega zarówno ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
   
 • ZUS RZA - jeśli podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Składki emerytalno-rentowe (w wysokości odpowiednio: 19,52% i 8%) pracodawca nalicza osobie przebywającej na urlopie wychowawczym od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego jej za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Ustalona w taki sposób podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych nie może być jednak:

 • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w 2017 r. - nie wyższa niż 2.557,80 zł),
   
 • niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. - nie niższa niż 1.500 zł).

Natomiast podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla tych osób stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (obecnie 520 zł).

Jeśli pracownik rozpocznie korzystanie z urlopu wychowawczego (lub z niego powróci) w trakcie miesiąca kalendarzowego, wtedy składki emerytalno-rentowe nalicza mu się tylko za dni, w których podlega on ubezpieczeniom z racji korzystania z urlopu wychowawczego. Kwotę podstawy wymiaru tych składek zmniejsza się wówczas proporcjonalnie. Polega to na tym, że ustaloną podstawę za pełny miesiąc dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu. Zasady proporcjonalnego zmniejszenia nie stosuje się natomiast w przypadku podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Pracodawca może rozpocząć naliczanie składek za osobę na urlopie wychowawczym dopiero po otrzymaniu od niej oświadczenia o braku innych tytułów do ubezpieczeń oraz braku prawa do emerytury lub renty.


Druk oświadczenia dla celów ubezpieczenia na urlopie wychowawczym jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.


Oprócz tego przez cały okres korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego, pracodawca powinien wykazywać go w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia, tj. 01 10 oraz kodem przerwy:

 • 121 - jeśli urlop wychowawczy został udzielony na podstawie art. 186 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.),
   
 • 122 - jeśli urlop wychowawczy został udzielony na podstawie art. 186 § 3 Kodeksu pracy.

ZUS pracownika na urlopie wychowawczym
ubezpieczenia warunek
emerytalne i rentowe brak innych tytułów do tych ubezpieczeń oraz brak ustalonego prawa do emerytury lub renty
zdrowotne brak innych tytułów do tego ubezpieczenia

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60