urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017

Składki ZUS w razie przejścia na urlop wychowawczy w trakcie miesiąca

Od 20 marca br. jedna z naszych pracownic jest na urlopie wychowawczym. Ustaliłam, że jej przeciętne wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego wynosi 3.500 zł. Czy składki emerytalno-rentowe za marzec br. powinnam jej naliczyć od tej kwoty pomniejszonej proporcjonalnie o dni marca, w których nie przebywała jeszcze na tym urlopie?

NIE. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Ustalona podstawa wymiaru tych składek nie może być jednak:

  • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (w 2017 r. - 2.557,80 zł),
     
  • niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. - 1.500 zł).

W razie przejścia pracownicy na urlop wychowawczy w trakcie miesiąca kalendarzowego podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych należy zmniejszyć proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania w danym miesiącu ubezpieczeniom z racji korzystania z urlopu wychowawczego.

W omawianym przypadku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownicy za okres 12 miesięcy kalendarzowych przed urlopem wychowawczym wyniosło 3.500 zł. Jest ono wyższe niż górna granica podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych przewidziana dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Dlatego do podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2017 r. pracodawca powinien przyjąć kwotę ograniczenia, czyli 2.557,80 zł. Składki emerytalno-rentowe za marzec 2017 r. pracodawca naliczy jednak (w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11) od podstawy zmniejszonej proporcjonalnie do kwoty 990,12 zł, obliczonej w następujący sposób: 2.557,80 zł : 31 dni marca × 12 dni marca, w których pracownica przebywała w tym miesiącu na urlopie wychowawczym. Natomiast w kolejnych już miesiącach składki emerytalno-rentowe pracodawca powinien naliczać pracownicy od podstawy wynoszącej 2.557,80 zł.

Warto wskazać, że pracodawca może rozpocząć naliczanie składek ubezpieczeniowych dla pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym dopiero po złożeniu przez niego oświadczenia, że nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, ani też prawa do emerytury lub renty.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60