urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017

FP i FGŚP za pracownika powracającego z urlopu wychowawczego

Pracownica powróciła do pracy po urlopie wychowawczym udzielonym jej na 3-letnie dziecko, który wykorzystała w dwóch częściach (bezpośrednio jedna po drugiej) w okresie 12 miesięcy. Czy w tej sytuacji, przy niepełnym wykorzystaniu przysługującego jej urlopu wychowawczego, mam prawo do ulgi w opłacie za nią składek na FP i FGŚP? Nadmieniam, że wcześniej, po jej powrocie z urlopu rodzicielskiego udzielonego na to samo dziecko, wykorzystałem już za nią 12 miesięcy tej preferencji.

FP i FGŚP za pracownika powracającego z urlopu wychowawczego
rys. FP i FGŚP za pracownika powracającego z urlopu wychowawczego

W tym przypadku powrót pracownicy do pracy po wykorzystanym przez nią niepełnym okresie urlopu wychowawczego daje Czytelnikowi prawo do dalszej części ulgi w opłacie za nią składek na FP i FGŚP.

Za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego pracodawca nie opłaca składek na FP i FGŚP. Uprawnienie takie przysługuje mu przez okres 36 miesięcy po powrocie pracownika z wymienionych wyżej urlopów związanych z rodzicielstwem. Kwestię tę wyjaśniał ZUS na swojej stronie internetowej www.zus.pl, w poradniku pt. "Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych". Wskazał, że okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP (i FGŚP) biegnie w każdym okresie po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu, do miesiąca, w którym następuje rozpoczęcie urlopu wychowawczego lub jego części, a także po powrocie z każdej części wykorzystanego urlopu wychowawczego. Liczy się go wtedy od pierwszego dnia miesiąca następującego po powrocie z urlopu wychowawczego, do miesiąca rozpoczęcia kolejnej jego części, aż do wyczerpania (w wyniku sumowania) 36-miesięcznego okresu tego zwolnienia.

Przykład

Pracownica powróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego dnia 25 kwietnia 2015 r. Pracodawca udzielił jej urlopu wychowawczego na to samo dziecko w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 października 2016 r., następnie od 1 listopada 2016 r. do 24 kwietnia 2017 r. dalszą część tego urlopu. Ulga w opłacie składek na FP i FGŚP za tę pracownicę przysługuje pracodawcy od:

- 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. (12 miesięcy),
- 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. (24 miesiące).

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60