urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Praca na umowę zlecenia w czasie urlopu wychowawczego

Nasza pracownica korzysta aktualnie z urlopu wychowawczego. Pozostały jej jeszcze ponad dwa lata tego urlopu. Czy może go łączyć z pracą w naszym zakładzie na podstawie umowy zlecenia, jeżeli miałaby wykonywać te same zadania co na etacie (ale w mniejszym zakresie)?

Moim zdaniem nie, choć przepisy Kodeksu pracy dopuszczają podejmowanie działalności zarobkowej w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego.

Zgodnie z art. 1862 K.p. pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może podjąć pracę zarobkową lub inną działalność, jeżeli praca ta nie wyłącza możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Może również brać udział w szkoleniach lub podjąć naukę.

Pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może podjąć dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia) bądź prowadząc działalność na własny rachunek. Zatrudnienie to może być wykonywane u macierzystego pracodawcy, który udzielił urlopu wychowawczego bądź w innym zakładzie. Jedynym formalnym ograniczeniem pracy na urlopie wychowawczym jest wymóg, aby była ona wykonywana w wymiarze maksymalnie połowy etatu (co w praktyce odnosi się do pracowników etatowych). Ponadto - co jest najważniejszym ograniczeniem pracy na urlopie wychowawczym - nie może ona uniemożliwiać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W przedstawionej sprawie pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego miałaby wykonywać w jego trakcie pracę w ramach umowy zlecenia u swojego dotychczasowego pracodawcy. Z przepisów dotyczących podejmowania działalności zarobkowej na tym urlopie nie można wywieść wprost zakazu takiej pracy, niemniej trzeba zwrócić uwagę na dwie ważne kwestie. Po pierwsze, urlop wychowawczy, tak jak każdy inny urlop, jest rodzajem zwolnienia od pracy. Pracownik nie powinien więc w czasie tego urlopu wykonywać tych samych prac, z których został zwolniony w drodze udzielenia urlopu wychowawczego. Ponadto w omawianej sprawie umowa zlecenia prawdopodobnie byłaby wykonywana w ten sam sposób co wcześniejsze zatrudnienie etatowe - a więc w warunkach podporządkowania pracowniczego charakterystycznego dla stosunku pracy. Z art. 22 § 12 K.p. wynika zaś zakaz zawierania umowy cywilnoprawnej, jeżeli praca miałaby być wykonywana w sposób typowy dla zatrudnienia etatowego. Okoliczności te przemawiają przeciwko podjęciu pracy na urlopie wychowawczym w sposób wskazany w pytaniu, bez względu na obniżenie wymiaru tej pracy.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60