urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017

Pracownik na urlopie wychowawczym w liczbie ubezpieczonych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

Pracownica przez cały miesiąc przebywa na urlopie wychowawczym. Czy pracodawca powinien ją uwzględnić w liczbie ubezpieczonych wykazywanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA?

Z pytania nie wynika, czy z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, pracownica podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli jest objęta tymi ubezpieczeniami, to należy ją wliczyć do liczby ubezpieczonych wykazywanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

W liczbie ubezpieczonych w polu 01 w bloku III "Inne informacje" deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA należy podać ilość osób podlegających w danym miesiącu ubezpieczeniom. Jak stanowi art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.), dalej: ustawy o sus, ubezpieczony to osoba fizyczna podlegająca chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu lub wypadkowemu). Natomiast stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), dalej: ustawy zdrowotnej, ubezpieczonym jest osoba objęta powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Osoba korzystająca z urlopu wychowawczego podlega z tego tytułu obligatoryjnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 19art. 9 ust. 6 ustawy o sus). Z kolei ubezpieczenie zdrowotne jest dla niej obowiązkowe, jeśli nie podlega temu obowiązkowi z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy zdrowotnej).

Zgłoszenia pracownicy do wskazanych wyżej ubezpieczeń dokonuje pracodawca poprzez wykazanie jej w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 X X oraz obliczonymi składkami. Warunkiem dokonania takiego zgłoszenia jest posiadanie oświadczenia złożonego przez pracownicę o braku ustalonego prawa do emerytury lub renty i niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym i/lub zdrowotnemu z innych tytułów.

Aktywne druki i formularze Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku
ubezpieczeń... osoby przebywającej
na urlopie wychowawczym dostępne
jest w serwisie www.druki.gofin.pl

W świetle powyższego, jeżeli pracownica w okresie korzystania z urlopu wychowawczego podlega z tego tytułu ubezpieczeniom w ZUS i płatnik składek oblicza za nią składki na ubezpieczenia, to ujmuje ją w liczbie osób ubezpieczonych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Jeśli osoba ta posiada w tym czasie inny tytuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, to pracodawca nie powinien jej uwzględniać w tej liczbie. Takie stanowisko potwierdza ZUS. W odpowiedzi na zapytanie naszego Wydawnictwa, otrzymanej 9 czerwca 2017 r., ZUS wskazał, że: "(...) Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA jest dokumentem podsumowującym dane dotyczące miesięcznego rozliczenia składek za ubezpieczonych oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń przez płatnika składek. W bloku III pole 01 podaje się liczbę ubezpieczonych, za których rozliczane są składki na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne, lecz dotyczy to tylko osób pozostających w ubezpieczeniach w miesiącu, za który jest sporządzane rozliczenie. (...)"

Wspomnijmy, że okres przerwy w opłacaniu składek w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym wykazuje się w raporcie ZUS RSA z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 X X i kodem przerwy 121 (lub 122).

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60