urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017

Obniżenie wymiaru czasu pracy w miejsce urlopu wychowawczego

Osoba powracająca z urlopu macierzyńskiego chciałaby wykonywać pracę na 1/2 etatu, a podczas drugiej połowy etatu przebywać na urlopie wychowawczym. Czy jest to dopuszczalne? Który tytuł jest wówczas właściwy do objęcia pracownika ubezpieczeniami w ZUS?

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do nie niższego niż 1/2 etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Wniosek jest dla pracodawcy wiążący i powinien być złożony na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. W razie niezachowania tego terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku (art. 1867 K.p.).

Pracownik wnoszący o obniżenie wymiaru czasu pracy nie ubiega się jednocześnie o urlop wychowawczy. Nie można zatem uznać, że podczas części, w której zajmuje się dzieckiem korzysta z takiego urlopu. Spotykane niekiedy w praktyce takie jej określanie, nie znajduje oparcia w przepisach prawa, a pracownik podlega ubezpieczeniom w ZUS tylko z tytułu zatrudnienia na część etatu.

Dodajmy, że pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może podjąć pracę u innego, a nawet tego samego pracodawcy, jeżeli nie spowoduje to zaprzestania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 1862 § 1 K.p.). Jest to jednak inna sytuacja niż opisana na wstępie. W podstawowym stosunku pracy wykorzystywany jest wówczas urlop, a praca jest wykonywana w dodatkowym (zasadniczo w ramach innych obowiązków). W zakresie ubezpieczeń w ZUS rozstrzygnięcie będzie jednak takie same jak wskazano wyżej. Korzystanie z urlopu wychowawczego jest bowiem tytułem do:

  • obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, gdy osoba przebywająca na tym urlopie nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 19art. 9 ust. 6 ustawy o sus),
     
  • obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli osoba na urlopie wychowawczym nie podlega obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy zdrowotnej).

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60