urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Podstawa wymiaru składek dla pracownicy korzystającej z kolejnej części urlopu wychowawczego

Do końca czerwca 2017 r. pracownica przebywała na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 3 lipca br. (1 i 2 lipca przypadały odpowiednio w sobotę i niedzielę) wróciła do pracy, jednak już na początku sierpnia br. złożyła wniosek o udzielenie jej kolejnej części urlopu wychowawczego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. W jaki sposób powinniśmy ustalić pracownicy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu urlopu wychowawczego, z którego korzysta od 1 września br.?

Składki emerytalno-rentowe pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego
rys. Składki emerytalno-rentowe pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego

Dla pracownicy, o której mowa w pytaniu, pracodawca nie powinien od 1 września 2017 r. na nowo ustalać podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawę tę będzie stanowiło to samo wynagrodzenie, które pracodawca przyjął jej jako podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych z tytułu urlopu wychowawczego, na którym przebywała do końca czerwca 2017 r.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Ustalona w taki sposób podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych nie może być jednak:

  • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (w 2017 r. - 2.557,80 zł),
     
  • niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. - 1.500 zł).

Jeżeli pracownik wykorzystuje urlop wychowawczy w częściach i pomiędzy poszczególnymi okresami przebywania na tym urlopie (częściami tego urlopu) nie wystąpiła przerwa trwająca co najmniej 3 miesiące kalendarzowe, wtedy pracodawca nie ustala ponownie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania pracownika na tym urlopie. W takim przypadku stanowi ją ta sama kwota, która była przyjęta do ustalenia podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia z racji wcześniejszego korzystania z tego urlopu (poprzedniej części urlopu wychowawczego). Tak wynika z wyjaśnienia ZUS zamieszczonego na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce pt. "Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu".

Należy przypomnieć, że pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym pracodawca zgłasza z tego tytułu do ubezpieczeń i rozpoczyna naliczanie za niego składek dopiero po otrzymaniu od niego oświadczenia o braku innych tytułów do ubezpieczeń oraz braku prawa do emerytury lub renty.

Druk oświadczenia dla celów ubezpieczenia na urlopie wychowawczym jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl.

Przykład

Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. i podlegała z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (także zdrowotnemu). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiło dla niej przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone jej za okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r., które wyniosło 2.220 zł. Od 1 lipca 2017 r. pracownica powróciła do pracy. Za lipiec i sierpień br. pracodawca wypłacił jej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.300 zł. Od 1 września 2017 r. ponownie przebywa na urlopie wychowawczym (do 31 sierpnia 2018 r.). Do podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w tym okresie pracodawca powinien jej przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenia za miesiące od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r., czyli 2.220 zł.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60