urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018

Wymiar i termin wykorzystania urlopu wychowawczego

Pracownica korzystała z urlopu wychowawczego udzielonego w okresie od 3 października 2016 r. do końca 2017 r., na dziecko urodzone 25 maja 2016 r. Prawdopodobnie niedługo wystąpi o udzielenie kolejnych części tego urlopu. Ile jeszcze miesięcy urlopu pozostało jej do wykorzystania i do kiedy maksymalnie można go udzielić?

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy, który posiada co najmniej 6 - miesięczny staż pracy.

Wymiar wspomnianego urlopu wynosi 36 miesięcy i może być udzielony na okres nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia (art. 186 K.p.). Podany wymiar urlopu przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka, z tym że jeden miesiąc z tej puli przysługuje każdemu z nich niezbywalnie (tzw. część nieprzenaszalna). Jedno z rodziców albo opiekunów może więc skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy urlopu, chyba że zachodzą wyjątki od obowiązku stosowania regulacji o "nieprzenaszalnej" części urlopu wychowawczego, zawarte w art. 186 § 9-10 K.p.

Przepisy prawa pracy nie określają metodyki ustalania okresu omawianego urlopu, w tym zakresie należy jednak stosować tzw. potoczną metodę obliczania terminów. Zgodnie z tą metodą końcowy termin danego okresu, np. miesiąca czy roku, upływa w dniu poprzedzającym datą początkowy dzień terminu (np. 1 miesiąc liczony od 3 marca upływa 2 kwietnia). Jeżeli między poszczególnymi okresami występują przerwy, to należy sumować pełne kolejne nieprzerwane lata/miesiące przyjmując, że okresy te upływają w dniu poprzedzającym dzień, który datą odpowiada początkowemu dniowi okresu. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, termin upływa w ostatnim dniu tego miesiąca. Przy sumowaniu pełnych miesięcy, 12 miesięcy daje 1 rok. Sumuje się również dni "wystające" poza pełne miesiące, przyjmując 30 dni za jeden miesiąc.

Przykład

Przyjmujemy stan faktyczny przedstawiony w pytaniu. W takiej sytuacji pracownica może wykorzystać urlop wychowawczy do 31 grudnia 2022 r., w którym dziecko kończy 6 lat. Biorąc pod uwagę potoczne zasady liczenia terminów, pracownica wykorzystała dotychczas 1 rok i 3 miesiące urlopu wychowawczego. Może jeszcze wykorzystać 21 miesięcy, tj. 36 miesięcy - 15 miesięcy (jeżeli pracownica jest uprawniona do 36 miesięcy urlopu) lub 20 miesięcy, jeżeli ma prawo tylko do 35 miesięcy urlopu wychowawczego.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60